Website proclaimer

Saense Sjans is Jose Stoop. Als eigenaresse van de website en webwinkel doe ik mijn uiterste best deze website zo actueel en juist mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat je iets tegenkomt dat niet juist is of verouderd, in dat geval stel ik jouw reactie bijzonder op prijs.

Je kunt zelf kiezen op welke manier je dit aan mij wilt laten weten. Alle benodigde gegevens om contact met mij op te nemen staan op de pagina ‘Contact‘. Ik zal elke melding zo snel mogelijk behandelen en eventueel direct actie ondernemen.

Linken naar andere websites

Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Saense Sjans worden geëxploiteerd. Saense Sjans is uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites van derden, evenals de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Privacy

Alle informatie die je via deze website en via de webwinkel aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn achtergelaten.

Gebruik van jouw gegevens

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we het door jou opgegeven email adres voor het versturen van onze periodieke nieuwsbrief. Jouw gegevens en jouw email adres worden door ons NIET doorgegeven aan derden. Wens je jezelf uit te schijven van onze nieuwsbrief dan kun je de uitschrijflink volgen welke (verplicht) met elke nieuwsbrief moet worden meegezonden.

Het Gebruik van Cookies

Voor het functioneren van de Saense Sjans website en webwinkel maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

  • analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;
  • Procescookies: laten de website functioneren en leveren services die u als websitebezoeker verwacht, zoals navigeren op webpagina’s.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst  met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.